اطلاعیه پلمپ دفاتر 97
⭕️ یادآوری مهم در خصوص پلمپ دفاتر قانونی سال ۱۳۹۷

☑️ قابل توجه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اولِ متقاضی پلمپ دفاتر قانونی