💠 خط مشی کیفیت شرکت پیشگامان ماندگار
🔹پیشگامان ماندگار پیشگام در تكنولوژی و ماندگار در خدمات🔹
🔅شرکت پیشگامان با 20سال سابقه فعالیت در زمینه اتوماسیون، سیستم های تخصصی و نوینی را جهت مدیریت بهتر
محیط های کاری طراحی و تولید نموده است و امیدوار است بتواند همچنان پیش قدم بوده و با دستگاه های جدید تحولی
در دستگاه های موجود در دنیا ایجاد بنماید.
🔅در این کاتالوگ دستگاه های حضوروغیاب هوشمند برای اولین بار در دنیا معرفی می گردد که علاوه بر مبحث حضورو
غیاب پرسنل، اقدام به راهنمایی پرسنل نموده و تذکرات لازم را جهت تردد بهتر پرسنل به صورت گفتاری اعلام می نماید
که به صورت اختراع بوده و کپی برداری از آن غیرمجاز می باشد.
🔅در پست های بعدی مفاهیم جدیدی از حضور و غیاب برای اولین بارارائه گردیده است.

pishgaam.com