نرم‌افزار حسابداری
اولین نرم‌افزاری که کسب‌و‌کار‌ها برای مدیریت‌بهتر امور‌مالی(برخی صرفا‌مالی و برخی مالی‌و‌مالیاتی) خود نیاز‌دارند ، نرم‌افزار‌حسابداری است.
به‌تدریج که کسب‌و‌کار رشد‌میکند نیاز‌به مدیریت امور‌دیگری علاوه‌بر مالی ، مثل :انبارداری،فروش،دریافت‌و‌پرداخت،حقوق‌و‌دستمزد،اموال،بودجه،تنخواه و... پیدا‌میکند و نیاز‌هست نرم‌افزاری برای انجام این‌امور تهیه‌کنند و چون این‌اطلاعات به اطلاعات مالی هم مربوط‌میشود ، مجبور به‌انجام دوباره‌کاری‌ها و کار‌های تکراری میشوند.
برای جلوگیری‌ از این‌امر ، عاقلانه‌ترین انتخاب ، انتخاب نرم‌افزار‌حسابداری است که قابلیت ارتقا و یکپارچگی‌اطلاعات را داشته‌باشد.
به همین‌دلیل است که برخی شرکت‌های نرم‌افزاری روی این‌موضوع خیلی مانور‌میدهند ، امااااااا
نرم‌افزار داریم تا نرم‌افزار ، یکپارچگی داریم تا یکپارچگی
پس بهتر‌است اگر با نرم‌افزار‌ها آشنایی‌نداریم به‌جای تصمیم احساسی یا از‌روی شناخت برند،نرم‌افزاری را تهیه‌نکنیم و قبل‌از تصمیم‌گیری ، حتما از فردی‌متخصص در این‌زمینه مشورت‌بگیرین یا حداقل دموی نرم‌افزار را ببینید که آیا:
  1. این نرم‌افزار ، تمام نیاز‌های حال و آینده من‌را برآورده‌میکند؟
  2. آیا همه این امکانات‌را لازم‌دارم که مبلغ کل آن را بپردازم؟
پیشنهاد‌ما یکبار دیدن و بررسی‌نرم‌افزار هست
جهت دیدن دموی نرم‌افزار یا سفارش ، فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.