وکالت پرونده
کارشناسان‌مالیاتی ، معمولا چند‌ماه بعد‌از ارسال اظهارنامه‌عملکرد ، مودیان را جهت ارائه اسناد‌و‌مدارک برای رسیدگی دعوت‌میکنند.
بعضی مودیان به‌دلایلی مثل :
  • نداشتن حسابدار
  • نداشتن دانش‌مالیاتی
  • عدم حضور در مدت‌رسیدگی در شهر
  • کمبود زمان
تصمیم به واگذاری این‌کار به یک شخص (که از مراحل ارائه اسناد ،رسیدگی ، اعتراض ، درخواست بخشش ، تقسیط و... اطلاع دارد) ، میگیرند.
ما این‌کار را در به صرفه‌ترین حالت ممکن برای شما انجام‌میدهیم
برای اطلاع از شرایط و یا درخواست وکالت با ما در ایتا در ارتباط باشید