مشاوره
به درستی ، هر‌کس که به توفیق‌بزرگی نایل‌شده ، نمونه و سرمشق یا آموزگار ، راهنما و مشاوری داشته‌است تا راه‌درست را به او نشان‌دهد.آنتونی رابینر
مشورت کن با کسی‌که به گریه‌ات اندازد ، نه با کسی‌که تو را میخنداند.مثل تازی

همین 2 جمله بس برای اهمیت مشاوره
هرچند فعالان‌اقتصادی که قبلا تجربه‌مشاوره داشته‌اند ، اهمیت این‌موضوع را بیشتر درک‌میکنند ، اما امروزه با وجود شبکه‌های اجتماعی ، صاحبان کسب‌و‌کار‌های نوپا هم متوجه اهمیت این‌موضوع شده‌اند.
حال تکنوحساب در حوزه‌های
 
مالی   |   مالیاتی   |   کسب و کاری

به فعالان‌اقتصادی درحال فعالیت
ویا افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌و‌کاری دارند
جهت ارائه مشاوره‌تخصصی آماده خدمت‌رسانی میباشد.
جهت اطلاع از شرایط مشاوره روی گزینه مورد نیاز کلیک کنید