مشاوره
به درستی ، هر‌کس که به توفیق‌بزرگی نایل‌شده ، نمونه و سرمشق یا آموزگار ، راهنما و مشاوری داشته‌است تا راه‌درست را به او نشان‌دهد.آنتونی رابینر
مشورت کن با کسی‌که به گریه‌ات اندازد ، نه با کسی‌که تو را میخنداند.مثل تازی

همین 2 جمله بس برای اهمیت مشاوره
هرچند فعالان‌اقتصادی که قبلا تجربه‌مشاوره داشته‌اند ، اهمیت این‌موضوع را بیشتر درک‌میکنند ، اما امروزه با وجود شبکه‌های اجتماعی ، صاحبان کسب‌و‌کار‌های نوپا هم متوجه اهمیت این‌موضوع شده‌اند.
حال تکنوحساب در حوزه‌های مالی و مالیاتی به فعالان‌اقتصادی درحال فعالیت ، ویا افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌و‌کاری دارند
جهت ارائه مشاوره‌تخصصی آماده خدمت‌رسانی میباشد.
 شرایط مشاوره به شرح ذیل میباشد:
سوالات خود را از قبل باید شفاف و مکتوب کرده‌باشید،بعد‌از ارسال‌سوالات برای ما ، زمان برآوردی مورد‌نیاز به شما اعلام‌میشود و پس‌از هماهنگی بابت روز و ساعت جلسه‌مشاوره ، حق‌مشاوره را پرداخت‌میکنید و در روز و ساعت جلسه در مکان تعیین‌شده جلسه برگزار‌میشه.
چرا باید از قبل سوال‌ها رو بنویسم؟!
  1. چون زمانیکه شروع به نوشتن میکنید،بقیه سوالهایی هم که ازقبل داشتین به ذهنتون میاد
  2. چون هرچیز نانوشته ای زود فراموش میشه
  3. چون تجربه به ما ثابت‌کرده،با سوالات‌شفاهی در پایان جلسه،اکثر اوقات ، هیچ سردرگمی از مراجع کم‌نمیشه ، اما با سوالات مکتوب ، مسیر کاملا برای مراجع روشن و شفاف‌میشه
پس برای‌اینکه هم به زمان احترام بذاریم و هم به تمام‌سوالات و چالش‌های شما پاسخ داده‌بشه و مسیر براتون شفاف‌بشه خواهش میکنیم:
  1. تمام سوالات خود را یادداشت
  2. و پس‌از گذشت حداقل 1 تا 2 روز ، اگر تونستین سوالاتتون رو اصلاح ، شفاف‌تر یا کامل‌تر کنید
  3. و بعد برای ما ارسال‌کنید
  4. تا ما زمان برآوردی موردنیاز رو به شما اعلام‌کنیم(حداقل زمان‌مشاوره نیم‌ساعت میباشد)
  5. و بابت روز و ساعت‌جلسه هماهنگ بشیم
  6. و بعد شما حق‌مشاوره رو پرداخت‌میکنید
  7. و در روز و ساعت‌جلسه در مکان تعیین‌شده ، جلسه برگزارمیشه
ترجیحا سوالات کوچیک،دقیق،جزئی،شفاف ویا با یک مثال‌واقعی ذکر‌شود(به‌صورتی باشد که بعد‌از بیان‌شدن سوال،نیاز‌نباشد مشاور ، از شما سوال‌دیگری بپرسد و فقط جواب را بدهد و شما بعد از دریافت جواب نیاز‌نباشد مجددا سوال خود را به صورت دیگری بیان‌کنید تا منظورتون رو درست‌برسونید.تا جای‌ممکن سوال را با این‌ ویژگی‌ها بنویسید و برای راحتی انتقال‌منظور ، یک مثال‌واقعی هم ذکر‌کنید)
درصورت آماده بودن سوالات با ویژگی های بالا ، در ایتا برای ما ارسال کنید