کارآموزی حضوری
رشته حسابداری ، یکی‌از رشته‌هایی است که برای‌ورود به بازار‌کار نه‌تنها داشتن اطلاعات عملی‌و‌تجربی اهمیت بسیار‌ زیادی دارد،بلکه یکی‌از اصلی‌ترین الزامات آن میباشد و به‌جرات میتوان‌گفت ، اطلاعات تئوری مدرسه‌و‌دانشگاه با اطلاعات عملی‌و‌کاربردی لازم برای اجرا در محیط‌کار ، فرسنگ‌ها با هم فاصله‌دارند .
به همین‌دلیل اصلی‌ترین دغدغه دانش‌آموزان و دانشجویان این‌رشته ، باید کارآموزی‌واقعی باشد.
از نظر ما 2 نوع کارآموزی وجود دارد:
  1. کارآموزی مدرسه یا دانشگاه : شخص برای گرفتن‌نمره آن‌درس ، مجبور به گذراندن این دوره میباشد و پس‌از‌آن باید یک گزارش‌مکتوب به معلم یا استاد خود ارائه دهد-حداکثر زمان این کارآموزی 2 ماه است.
  2. کارآموزی‌واقعی : شخص زمانی‌که به بلوغ‌ فکری‌و‌کاری میرسد ، به انتخاب خود ، محلی را برای گذراندن دوره‌کارآموزی انتخاب‌میکند و در طول این‌دوره ، با تمام‌وجود سعی‌و‌تلاش‌میکند تا کار‌های عملی را یادبگیرد و هیچ‌غروری بابت انجام کار غیر‌از‌حسابداری در بعضی‌مواقع ندارد ، چون هدف‌خود را مشخص‌کرده و میداند برای رسیدن به این‌هدف لازم‌است بهایی پرداخت‌کند ، گاهی بهای‌ریالی ، گاهی بهای‌زمانی‌و‌کاری - حداکثر‌زمانی ، برای این‌کارآموزی وجود‌ندارد و هرموقع شخص این توانایی‌را در خود دید که میتواند به‌صورت مستقل کار‌کند ، با‌مشورت و هماهنگی مربی ، دیگر به دوره ادامه‌نمیدهد.
تکنوحساب این اطلاعات عملی‌و‌کاربردی را به دو صورت کارآموزی‌حضوری و دوره‌مجازی آموزش‌میدهد ، همچنین تکنوحساب به‌دلیل داشتن پروژه‌های حسابداری متعدد‌ و ‌مختلف از‌نظر ماهیتی ، بهترین‌گزینه ، برای دوره کارآموزی‌واقعی میباشد.
جهت حضور در موسسه‌تکنوحساب و گذراندن دوره‌کارآموزی‌واقعی روی گزینه‌زیر کلیک و فرم را تکمیل‌کنید.

لازم به ذکر است ، تکنوحساب ظرفیت این‌که پذیرای تمام‌افرادی که فرم را تکمیل نموده‌اند باشد ، نــیست
و از بین تمام‌افراد ، افرادی‌که از نظر ذهنیت ، هدف ، عملکرد و تمام معیار‌ها به مجموعه‌تکنوحساب نزدیکتر هستند را انتخاب و به صورت یک یا دو‌ماه آزمایشی به‌عنوان کارآموز میپذیرد و درصورت قبولی ، میتوانند در دوره 2 ساله کارآموزی حضور داشته‌باشد.
برای بقیه افراد این فضا درحال تدارک است تا از مجموعه‌هایی که ظرفیت‌پذیرش کارآموز دارند به انتخاب خود ، استفاده نمایند.
از مجموعه‌هایی که ظرفیت‌پذیرش کارآموز دارند ، دعوت‌میشود تا این‌فرصت را برای دانش‌آموزان ویا دانشجویان این‌رشته که قصد کارآموزواقعی دارند فراهم و یک بازی برد-برد را اجرا‌نمایند.
جهت اعلام‌آمادگی روی گزینه زیر کلیک و فرم را تکمیل‌کنید.