اظهارنامه عملکرد
کلیه فعالان‌اقتصادی (اشخاص‌حقیقی 3 ماه و اشخاص‌حقوقی 4 ماه) پس‌از پایان سال‌مالی ،مکلفند اظهارنامه‌عملکرد خود را به سازمان امورمالیاتی ارسال‌کنند و چون :
  • تنظیم اظهارنامه‌عملکرد نیاز به دانش تخصصی دارد
  • تنظیم اظهارنامه‌عملکرد نیاز به تجربه چندین‌ساله دارد
  • و اصلی‌ترین معیار اخذ مالیات از مودیان میباشد
اکثر فعالان‌اقتصادی تصمیم میگیرند جهت جلوگیری از تضییع حقوق و کاهش جرائم‌مالیاتی ، این کار را به افراد‌متخصص و خبره‌مالیاتی بسپارند.
همانطور‌ که میدانید ، تکنوحساب از سال 1381 شروع به فعالیت‌نموده و در حال‌حاضر با بیش از 20 سال تجربه ، آماده تنظیم و ارسال اظهارنامه‌عملکرد شما میباشد.
برای درخواست یادآوری اظهارنامه عملکرد،شماره موبایل خود را در فرم زیر وارد نمایید