خدمات مالیاتی
مجموعه تکنوحساب با تجربه و دانشی که در زمینه مالیات دارند ، خدمات‌مالیاتی نظیر
انجام تکالیف دوره ای   |   ارسال اظهارنامه‌عملکرد   |   تنظیم لایحه‌دفاعیه   |   وکالت دادرسی پرونده‌مالیاتی
انجام‌میدهد ، که بهترین‌گزینه برای فعالان‌اقتصادی است که یا حسابدار ندارند یا تخصص ویا تجربه‌مالیاتی کافی ندارند ، با واگذاری این کارها به تکنوحساب دیگه دغدغه ای بابت انجام‌شدن یا درست‌انجام‌شدن نمیمونه.

با کلیک روی هر خدمت میتوانید توضیحات بیشتری از آن را مشاهده کنید.