کسب و کاری
به درستی ، هر‌کس که به توفیق‌بزرگی نایل‌شده ، نمونه و سرمشق یا آموزگار ، راهنما و مشاوری داشته‌است تا راه‌درست را به او نشان‌دهد.آنتونی رابینر
مشورت کن با کسی‌که به گریه‌ات اندازد ، نه با کسی‌که تو را میخنداند.مثل تازی

همین 2 جمله بس برای اهمیت مشاوره
هرچند فعالان‌اقتصادی که قبلا تجربه‌مشاوره داشته‌اند ، اهمیت این‌موضوع را بیشتر درک‌میکنند ، اما امروزه با وجود شبکه‌های اجتماعی ، صاحبان کسب‌و‌کار‌های نوپا هم متوجه اهمیت این‌موضوع شده‌اند.
حال تکنوحساب در حوزه‌های
 
مالی   |   مالیاتی   |   کسب و کاری

به فعالان‌اقتصادی درحال فعالیت
ویا افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌و‌کاری دارند
جهت ارائه مشاوره‌تخصصی آماده خدمت‌رسانی میباشد.
لازم به ذکر است ، ما در جلسات مشاوره کسب‌و‌کاری از سبک کوچینگ در جلسات استفاده‌میکنیم.
شرایط مشاوره کسب‌و‌کاری به شرح ذیل میباشد:
  1. هماهنگی بابت زمان و مکان جلسه‌صفر (آزمایشی و رایگان)
  2. برگزاری جلسه‌صفر (آزمایشی و رایگان)
  3. درصورت رضایت ، هماهنگی و توافق برای جلسه‌بعدی یا عقد قرارداد چندماهه
  4. واریز مبلغ جلسه‌بعدی یا پیش‌پرداخت قرارداد
  5. هماهنگی بابت جلسه‌اول
  6. برگزاری جلسه‌اول
برای ثبت درخواست جلسه ، فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.