حداقل حقوق اداره کار 1402
جدول مقایسه ای حقوق سالهای 1400-1401-1402

 

اقلام حقوق سال ۱۴۰۰
(ریال)
سال ۱۴۰۱
(ریال)
سال ۱۴۰۲
(ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۳۹۳,۲۵۰ 1,769,428
حداقل دستمزد ماهانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ 53,082,840
مزد هر ساعت کاری ۱۲۰,۷۵۹ ۱۹۰,۰۷۴ ۲۴۱,۲۸۶
مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۶۹,۰۶۳ ۲۶۶,۱۰۳ ۳۳۷,۸۰۰
حق مسکن ۴,۵۰۰,۰۰۰ 6,500,000 9,000,000
بن خواربار 6,000,000 8,500,000 11,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) 1,399,980 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰ 5,308,284
حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۹۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ 10,616,568
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ ۷۵,۱۸۲,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۴۹۱,۱۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند ۴۲,۳۶۵,۹۱۰ ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۷۹۹,۴۰۸
و برای افرادی که سال قبل مشغول به کار بوده اند=83.596+(حقوق روزانه*121%)